showcase2.jpg

Welkom op de website van

dr. J.D.Th. Wassenaar

te Hellendoorn

predikant en publicist


Dit is een particuliere website. Zie voor informatie over de protestantse gemeente Hellendoorn: www.pghellendoorn.nl

Theologie en Volkscultuur

Op 23 maart wordt het symposium ‘Theologie en Volkscultuur. In gesprek met het werk van Henk Vreekamp’ gehouden. Plaats: Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Amsterdam. Hoofdsprekers zijn prof.dr. Rinse Reeling Brouwer en prof.dr. Fred van Lieburg. Samen met Ard ten Brinke MA hoop ik een van de zes workshop te verzorgen, en wel over ‘Het Saksische godsbeeld’.

Zie de informatie flyer in PDF hier: link

‘Hoe goed moet je zijn?’

Ter gelegenheid van de estafette van provincie naar provincie in het kader van ‘500 jaar protestant’ verscheen in de reeks ‘Toer’ het boekje Als een lopend vuur. 500 jaar Reformatie. Daarin een bijdrage van mijn hand over het thema van Overijssel: ‘Hoe goed moet je zijn?’ Als een lopend vuur is een uitgave van Boekencentrum. Het boekje telt 80 pagina’s en kost € 8,90.

Lees meer voor een recencie.

 

Lees meer...