Bijzondere ontmoetingen

In oktober ontmoette ik twee BN-ers: de zanger, acteur, presentator en schrijver Bastiaan Ragas en de schrijver Kader Abdolah. Ik schreef erover in het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Hellendoorn.

 

door ds. Jan Dirk Wassenaar

 

‘Bekende Nederlanders’… Die aanduiding is zo ingeburgerd dat er een afkorting voor wordt gebruikt: BN-ers. Ik kom zulke mensen zelden tegen. Het is niet de kring waarin ik verkeer. Ik ben daar ook niet op uit. Maar af en toe kom ik zo iemand tegen. De afgelopen maand zelfs twee. Beide keren dacht ik: ‘Dan meteen ook maar op de foto. Nu of nooit.’

Op 10 oktober speelde Bastiaan Ragas – wie kent hem niet? – de voorstelling ‘In Gods naam’ in het ZINiN-theater in Nijverdal. Daar waren zo’n 65 leden van onze gemeente bij aanwezig. Na afloop sprak ik met Ragas over zijn beweegredenen om de voorstelling te spelen. Een week later praatten ds. Gert de Ruiter en ik met een aantal gemeenteleden door over wat Ragas aan de orde had gesteld. We stonden stil bij twee rode draden in de voorstelling. De eerste: ‘Wees niet bang.’ Vragen in dat kader: ‘Bang om te gaan?’ (zoals in het verhaal over Mozes, Elia en Jona), ‘Bang om van je voetstuk af te vallen?’ (zoals in het verhaal over David), ‘Bang om je zekerheden te verliezen?’ (zoals in het verhaal over Job). Het was een boeiend gesprek, af en toe ontroerend zelfs.

Ik attendeer hier op het boek Jezus, waarom? Een ontdekkingsreis door de bijbel van Ragas, dat net uitgekomen is. Hij heeft het mede op basis van gesprekken met predikant dr. Ad van Nieuwpoort geschreven.

 

Op 20 en 21 oktober was ik op Terschelling om daar namens de classis Overijssel-Flevoland deel te nemen aan het zogenaamde Inspiratiefestival, georganiseerd om mensen kennis te laten maken met vernieuwende vormen van kerk-zijn. Ik ontmoette Kader Abdolah – wie kent hem niet?

In 1988 vluchtte hij vanuit Iran naar Nederland. Hij ontwikkelde zich tot een groot schrijver in de Nederlandse taal. Bekend zijn boeken als Papagaai vloog over de IJssel en Het huis van de moskee. Werk van Abdolah is inmiddels in dertig talen vertaald.

Abdolah was op Terschelling op uitnodiging van de Thuisgevers. Die organisatie is een initiatief van de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland. De Thuisgevers helpt statushouders (erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning) versneld aan een nieuw bestaan door hen te huisvesten via allerlei maatschappelijke initiatieven. Dankzij de financiering van het ministerie van Justitie en Veiligheid is de hulp aan (potentiële) Thuisgeef-initiatieven geheel kosteloos. Kijkt u eens op www.dethuisgevers.nl, zou ik zeggen.

Abdolah vertelde in een indrukwekkende ‘lezing’ over zijn vlucht naar Nederland en over zijn integratie, nadat hij in Zalk een woning toegewezen had gekregen. Hij liet onder meer weten dat hij van de dominee van het dorp een tweedehands fiets (met ketting!) had gekregen om naar de bibliotheek in Zwolle te kunnen fietsen. Bij zijn eerste bezoek daar had hij de baliemedewerkster duidelijk kunnen maken dat hij Nederlands wilde leren. De medewerkster had hem een boek over Jip en Janneke van Annie M.G. Schmidt meegegeven... Zo is het begonnen…

Van de hand van Abdolah is net uitgekomen: Voordat het laat wordt. Ongetwijfeld is dat net als zijn andere een fascinerend boek.

Over bijzondere ontmoetingen gesproken: die heb ik door mijn gemeentelijke werk dagelijks met allerlei mensen, misschien ook met u of jou. Niet minder bijzonder dan die met mensen als Bastiaan Ragas en Kader Abdolah. Zo is het ook nog een keer.

(Overgenomen uit het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Hellendoorn)