Noordmans-orgelconcert in Laren (Gld.)

Op zaterdag 20 januari a.s. verzorgt de vermaarde organist Dick Sanderman uit Rijssen een Noordmans-orgelconcert in de protestantse kerk te Laren (Gld.) – in 2023 was het een eeuw geleden dat ds. O. Noordmans als predikant verbonden werd aan de Hervormde Gemeente te Laren. Ik hoop op 20 januari het een en ander te vertellen over ‘Noordmans en het orgel’.

           

 

Recensie Wanneer toch mijn liefste?

Dr. Gert van Klinken, docent kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit, over mijn boek Wanneer toch mijn liefste? Anna Noordmans & Hantje van Dijk. Een liefdesgeschiedenis in de schaduw van de Doleantie: 'Wassenaar heeft met dit boek een schitterende prestatie geleverd.' Wie nog een exemplaar van het boek wil aanschaffen, moet snel zijn: de uitgever is bijna door de voorraad heen.

Lezing over besluitvorming in de kerk

Van 3 tot en met 7 juli werd in Amsterdam een ‘summerschool’ gehouden van het International Reformed Theological Institute. Op 4 juli mocht ik voor een gezelschap van zo’n 40 theologische studenten, docenten en hoogleraren uit Europa, Azië, Afrika en Noord-Amerika een lezing houden over ‘Polarization and the Pursuit of Unanimity in the Church: Ecclesiastical Decision-making in the Dutch Reformed Tradition’. Dat gaat over het ideaal van eenparigheid van stemmen (versus meerderheid van stemmen) in het kerkrecht van de Nederlandse reformatorische traditie. Voor degenen die daar belangstelling voor hebben, heb ik een Nederlandstalige versie.

Als de classicale vergadering mislukt…

Op 9 maart verscheen een focusnummer van het blad ‘Confessioneel-Credo’, waarvan ik de redactie heb gevoerd. Titel: ‘Als de classicale vergadering mislukt…’. Het nummer behelst een evaluatie van de classis in de Protestantse Kerk in Nederland in de nieuwe constellatie sedert 2018 in het kader van ‘Kerk2025’. Bijdragen van prof.dr. Leon van den Broeke, ds. Wilbert Dekker, dr. Wilbert van Iperen, dr.mr. Klaas-Willem de Jong, ds. Klaas van der Kamp en mijzelf. Voor belangstellenden beschikbaar via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Open hier de PDF: klik.

Polarization and the Pursuit of Unanimity in the Church: Ecclesiastical Decision-Making in the Dutch Reformed Tradition

Bij Uitgeverij Brill in Leiden / Boston verscheen de bundel 'The Calling of the Church in Times of Polarization', waaraan door wetenschappers uit allerlei landen is meegewerkt. In de bundel het artikel 'Polarization and the Pursuit of Unanimity in the Church: Ecclesiastical Decision-Making in the Durch Reformed Tradition' van dr.mr. Klaas-Willem de Jong en mij. Het gaat over de kwestie eenparigheid versus meerderheid van stemmen bij kerkelijke besluitvorming. Belangstellenden stel ik graag een Nederlandse versie ter beschikking.

Biografie over prof.dr. H. Berkhof in voorbereiding

Dr. Karel Blei (90), oud-secretaris van de Nederlandse Hervormde Kerk, heeft enige tijd geleden de opdracht aanvaard om een biografie te schrijven van de theoloog prof.dr. H. Berkhof, die in 1938 als predikant in Lemele is begonnen. Blei sprak daarover op 22 november met mij. Ooit wijdde ik een publicatie aan het zogenaamde Lemeler Convent, waarvan Berkhof – net als ds. R. Bijlsma van Hellendoorn – een belangrijke vertegenwoordiger was. Het Lemeler Convent kan onder meer als een voorloper van ‘De Achttien’ van Samen op Weg beschouwd worden.

Symposium “Zes eeuwen kerk en stad: de Martinikerk te Franeker”

Op 5 november wordt het symposium “Zes eeuwen kerk en stad: de Martinikerk te Franeker” gehouden. Ik hoop dan te spreken over "Franeker tussen de Groninger Richting en het Friese Reveil".

Erepenning voor dr. Jan Dirk Wassenaar

Tot zijn verrassing ontving dr. Jan Dirk Wassenaar, predikant van de Protestantse Gemeente te Hellendoorn, op vrijdag 3 juni de erepenning van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland.

Wassenaar was vijftien jaar lid van de Commissie Orgelzaken, waarvan de laatste tien jaar voorzitter. De commissie begeleidt orgelrestauraties. Onder voorzitterschap van Wassenaar heeft aanscherping van de bepalingen in de kerkorde over het orgelbeheer plaatsgevonden. Tevens is onder zijn begeleiding een regeling voor certificering van orgeladviseurs van kracht geworden. Wassenaar kreeg de erepenning na een lezing in het koor van de Bovenkerk in Kampen. Drs. Rik Buddenberg, voorzitter van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, prees hem niet alleen voor zijn inzet voor de Commissie Orgelzaken, hij bedankte hem ook als enthousiast auteur van vele artikelen in het verenigingsblad Kerkbeheer. (Ds. Klaas van der Kamp, classispredikant van Overijssel-Flevoland)