‘Kijk eens om je heen. Je bent niet alleen.’

Op 21 maart mocht ik een lezing houden in Leeuwarden, en wel voor de afdeling Friesland van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB). Mijn opdracht was in te gaan op de oproep van het bestuur aan het adres van de colleges van kerkrentmeesters in de provincie: ‘Sjoch om jimme hinne.’ / ‘Kijk om je heen.’ Die oproep was bedoeld als een pleidooi voor samenwerking tussen colleges en daarmee tussen gemeenten, toegespitst op de kwesties van het beheer van kerken en de opbouw van gemeenten. Dat pleidooi ondersteun ik graag.

Lees verder: Samenwerking Drieluik