Thema-avond: ‘Het kerkelijk verzet in Nijverdal en Hellendoorn’

  • op vrijdag 29 april om 20.00 uur in ’n Oalen Griezen (inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur);
  • inleiders: Jeroen Piksen en dr. Jan Dirk Wassenaar;
  • gratis toegang, collecte bij de uitgang voor de St. Noabers van ’n Oalen Griezen.

ds. R. Bijlsma

Jaren geleden hebben A.G. Kornet en H.W. Poorterman elk op hun eigen wijze het een en ander over het kerkelijk leven in onze omgeving ten tijde van de Tweede Wereldoorlog geschreven. Het is goed om dat ter gelegenheid van de festiviteiten van 75 jaar bevrijding nog eens ter sprake te brengen. Jeroen Piksen zal die uitdaging aangaan. Hij zal het onder meer hebben over maatregelen in verband met de oorlog, over verplichte arbeid in Duitsland, over afstammingsonderzoek en dergelijke kwesties waarmee de kerkenraden toentertijd te maken hadden. Hij zal dat niet alleen op basis van de publicaties van Kornet en Poorterman doen, maar ook aan de hand van archiefmateriaal dat deze auteurs niet benut hebben en van een dagboek van zijn vader.

Dr. Jan Dirk Wassenaar zal aandacht vragen voor ds. R. Bijlsma, die in de oorlog als predikant verbonden was aan de hervormde gemeente te Hellendoorn. Hij was niet alleen lid van de Lunterse Kring, die veel voor het kerkelijke verzet tegen de Duitse bezetter betekend heeft. Hij behoorde ook tot het Lemeler Convent, in welk verband eveneens over de houding van de kerken ten opzichte van het nationaalsocialisme nagedacht werd. De laatstgenoemde groep predikanten kan daarnaast beschouwd worden als een voorloper van ‘de Achttien’, die in 1961 op eenwording van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland aandrongen. Uiteindelijk leidde dat in 2004 tot de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland. Om op Bijlsma terug te komen: (niet dr. K.H. Miskotte, maar) hij was de auteur van het concept van het tweede herderlijk schrijven van de Nederlandse Hervormde Kerk over het nationaalsocialisme (1943).