Noordmans-orgelconcert in Laren (Gld.)

Op zaterdag 20 januari a.s. verzorgt de vermaarde organist Dick Sanderman uit Rijssen een Noordmans-orgelconcert in de protestantse kerk te Laren (Gld.) – in 2023 was het een eeuw geleden dat ds. O. Noordmans als predikant verbonden werd aan de Hervormde Gemeente te Laren. Ik hoop op 20 januari het een en ander te vertellen over ‘Noordmans en het orgel’.

           

 

 

Noordmans-orgelconcert

door Dick Sanderman

 

op zaterdag 20 januari 2024 om 20.00 uur

in de protestantse kerk te Laren (Gld.)

 

In 2023 is het een eeuw geleden dat ds. O. Noordmans (1871-1956) predikant van de Hervormde Gemeente te Laren (Gld.) werd. Noordmans groeide uit tot een van de belangrijkste theologen in ons land. Op 20 januari 2024 verzorgt de vermaarde organist Dick Sanderman uit Rijssen een bijzonder concert op het Führer-orgel (1983) in de protestantse kerk te Laren. Uitgangspunt is wat Noordmans in algemene zin over het orgel en in specifieke zin over zijn eigen huisorgel geschreven heeft. Op het programma staan onder andere ‘Praeludium en Fuga in A-moll’ van Johann Sebastian Bach, enkele bewerkingen van Psalm 24 en een improvisatie over Psalm 21.

- Noordmans schreef in een artikel: ‘In de nu zo gehavende grote kerk te Arnhem hoorde ik eens grootmeester De Wolf Bachs Praeludium en Fuga in A-moll spelen. Toen de aartsengelen hun bazuinen van de mond hadden genomen en er in de laatste maten alleen nog wat schel gepijp van hemelse kinderen overbleef, werden op het pedaal twee, door een volle maat gescheiden diepe bastonen hoorbaar. Ik heb in mijn leven niets gehoord wat mij zo de sensatie gaf van met het oor waarneembare voetstappen Gods. Toen Hij was binnengekomen ontstond een heilig zwijgen.’

- De meditatie ‘Gods poorten’, titel van de gelijknamige bundel van Noordmans, begint met een jeugdherinnering over het memoriseren van Psalm 24 onderweg naar school.

- In een brief schreef een vriend van Noordmans over het huisorgel: ‘Bij dit orgel hebben wij samen veel gezongen (…) als slot bijna altijd psalm 21, de koningspsalm:

O, Heer de Koning is verheugd

Om uw geducht vermogen.

Uw heil zweeft hem voor d’ogen

En wat met blijde zielevreugd

Zal Hij door al uw daan

Verrukt ten reie gaan.

Aan de bijeenkomst wordt medewerking verleend door dr. Jan Dirk Wassenaar. Hij zal iets vertellen over ‘Noordmans in Laren’ en over ‘Noordmans en het orgel’. Tevens zal hij enkele meditatieve fragmenten uit het oeuvre van Noordmans voorlezen.

  • Datum: zaterdag 20 januari 2024
  • Tijd: 20.00 uur
  • Plaats: protestantse kerk te Laren (Gld.)
  • Kaarten á 10 euro zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Dick Sanderman is organist van de Hervormde Gemeente te Rijssen en de Protestantse Gemeente te Hellendoorn. In het dagelijks leven werkte hij vele jaren als directeur aan de Muziekschool in Rijssen; tevens was en is hij stadsorganist van de gemeente Rijssen-Holten. Regelmatig publiceert hij over kerkmuzikale onderwerpen. Daarnaast is hij zeer actief als componist van koraalmuziek voor orgel. Hij was betrokken bij de totstandkoming van Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk en van Weerklank.

Dr. Jan Dirk Wassenaar is als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Hellendoorn en als geassocieerd onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit. In 1999 promoveerde hij op het proefschrift Noordmans in Friesland. Bijdrage tot de biografie van een kerkvader. In 2007 publiceerde hij Met het oor waarneembare voetstappen Gods. Dr. O. Noordmans en prof.dr. G. van der Leeuw over het orgel en de organist.