Hellendoorn

- ‘Ten geleide’, in: A. Ponsteen, Geschiedenis van de oude kerk van Hellendoorn (Deventer 20053, aangevulde dr.), p. 9v.

- Paul Janse en Jan Dirk Wassenaar (red.),  Da capo. Con amore. Vriendenboek voor Folgert Zwaving (Hellendoorn 2006).

- ‘Palmpasentocht vol van symboliek’, in: HW-Confessioneel 118 (2006) nr. 7, p. 13. Idem ‘Palmpasen in It Heidenskip en in het Saksenland...’, in: Geandewei 13 (2006), 7 april, p. 23. Idem in: Gezamenlijk Kerkblad 89 (2006) nr. 4527, p. 5. Idem ‘Palmpasenstok zit vol met symbolen’, in: Centraal Weekblad 56 (2008) nr. 11, p. 9.

- 'Folgert G. Zwaving: 50 jaar ‘Da capo. Con amore’. Vriendenboek voor jubilerende organist en componist’, in: Gezamenlijk Kerkblad 89 (2006) nr. 4528, p. 7. Idem ‘Folgert Zwaving in Hellendoorn, vijftig jaar’, in: Muziek & Liturgie, mei 2006, p. 17.

- ‘Kerk met ‘uithangbord’’, in: Centraal Weekblad 55 (2007) nr. 1, p. 7; ‘De Karkesproake’, in: HW-Confessioneel 119 (2007) nr. 1, p. 12. Idem in: Kerkbeheer 7 (2007) nr. 2, p. 53; Idem in: Eredienstvaardig 23 (2007) nr. 3, p. 35.

- ‘Jubileum Gereformeerde kerk ‘De Regenboog’ te Nijverdal’, in: Gezamenlijk Kerkblad 91 (2008) nr. 4644, p. 6.

- ‘Gengeln in de Geuren’, in: Jaarboek Twente 2009 (Hengelo 2008), p. 136-147. Idem als extra editie van de Reggesproake, oktober 2009.

- ‘Ds. R. Bijlsma en het Lemeler Convent. De betekenis van een Helderse dominee voor het kerkelijke verzet’, in: de Reggesproake 18 (2010) nr. 2, p. 1-15.

- ‘Wie van de drie: Hellendoorn, Den Ham of Daarle? De omstreden herkomst van een Bentheimer doopvont’, in: Jaarboek Twente 2011 (Enschede 2010), p. 122-137.