Leeuwarden-Huizum

 

- ‘De Passievoorstellingen in de Huizumer Dorpskerk’, in: Keppelstok 50 (1995), p. V 207-212. Idem ‘’Roomse’ lijdensvoorstellingen in een hervormde dorpskerk’’, in: Protestants Nederland 68 (2002) nr. 3, p. 3-5. Idem ‘Passie-voorstellingen in Huizum’, in: Centraal Weekblad, 27 februari 2004, p. 8; 5 maart 2004, p. 10; 12 maart 2004, p. 10; 19 maart 2004, p. 10; 26 maart 2004, p. 10; 2 april 2004, p. 10. Idem ‘Middeleeuwse passievoorstellingen’, in: Gezamenlijk Kerkblad 90 (2007) nr. 4569, p. 5; nr. 4570, p. 6; nr. 4571, p. 6; nr. 4572, p. 6; nr. 4573, p. 6; nr. 4574, p. 5.