Workum

- ‘Op reis naar St. Gertrudis’, in: Folk en Tsjerke (1998), p. 100-104.

- J.D.Th. Wassenaar (red.), 1951 St. Gertrudiskerk Workum 2001 (Workum 2001).

- ‘De Extemporanea Poemata van Henricus Neuhusius’, in: Warkums Erfskip 9 (2001) nr. 10, p. 4-7. Idem in: Folk en Tsjerke (2002), p. 191-198.

- ‘Twents kerstlied in Workumer prekenbundel uit de zeventiende eeuw’, in: Friso, 18 de­­­­­cember 2001, p. 10.

- ‘‘GOD’ op Workumer munt en op Nederlandse euro’, in: Friso, 28 december 2001, p. 7.

- ‘Sint Gertrudiskerk te Workum. Van ‘inwijding’ naar ‘toewijding’’, in: Protestants Ne­­­­­­­derland 67 (2001) nr. 10, p. 6-10.

- ‘Jubileum van ‘de kathedraal van Workum’’, in: Kerkbeheer 2 (2002) nr. 1, p. 23v.

- ‘‘Sterker door druk’’, in: Friso, 30 april 2002, p. 6. (samen met E.H. de Boer)

- ‘Luther en Bach in een rooms-katholieke kerk’, in: Protestants Nederland 68 (2002) nr. 8, p. 4-6. Idem ‘Eerherstel voor Luther in rk-kerk’, in: HW-Confessioneel, 23 oktober 2003, p. 14. Idem ‘Eer­herstel voor Luther in parochie-kerk’, in: Centraal Weekblad, 24 oktober 2003, p. 9. Idem ‘Eerherstel voor Luther’, in: Geandewei 15 (2004) nr. 20, p. 3. Idem ‘Luther in rooms-katholieke kerk’, in: Gezamenlijk Kerkblad 90 (2007) nr. 4602, p. 1.

- Dit waren ook ‘brijbekken’. Markante Workumers door de eeuwen heen (Workum 2002), 80 p.

- ‘Do­minee Adam Westerman en zijn bestseller (Groote) Christelycke Zee-vaert (1611 - 1743)’, in: Jaarboek 2002 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer (Sneek 2003), p. 43-53.

- Taal en teken van Leven (Workum 2004), 22 p.

- ‘Workumer foto op Zwitsers bureau’, in: HW-Confessioneel, 21 oktober 2004, p. 11.

- ‘Rechterlijke uitspraak bracht het orgel in Workum. Monumentaal Künckelorgel in Workum in gebruik genomen’, in: Friesch Dagblad, 12 september 2005. Idem ‘Monumentaal koororgel voor de Gertrudiskerk te Workum’, in: Kerk-beheer 5 (2005) nr. 11, p. 393v. Idem ‘Wor-kum en Fryslân een monumentaal koororgel rijker’, in: Friese Orgelkrant 2006, p. 21.

- ‘Orgelluiken in de Stille Week’, in: HW-Confessioneel 117 (2006) nr. 6, p. 12. Idem in: Paul Janse en Jan Dirk Wassenaar (red.), Da capo. Con amore. Vriendenboek voor Folgert Zwa-ving (Hellendoorn 2006), p. 72-76.

- ‘In memoriam Prof.dr. E.J. Beker en J.M. Beker-van Roijen’, in: Woord & Dienst 55 (2006) nr. 7, p. 24.

- ‘Jezus als de barmhartige Samaritaan. De apothekers- en chirurgijnsbaar in Workum’, in: Interpretatie 14 (2006) nr. 4, p. 25v. Idem in: Gezamenlijk Kerkblad 91 (2008) nr. 4636, p. 6. Idem in: Keppelstok 77 (december 2008), p. 7-11.

- 'Van ‘inwijding’ naar ‘toewijding’. Over de liturgie bij de ingebruikneming en buitengebruikstelling van kerken’, in: Kerkbeheer 6 (2006) nr. 7, p. 224-226; nr. 8, p. 276v. Idem in: HW-Confessioneel 119 (2007) nr. 2, p. 6; nr. 3, p. 5; nr. 4, p. 5. Idem in: Gezamenlijk Kerk-blad 91 (2008) nr. 4617, p. 8; 91 (2008) nr. 4618, p. 8.

- ‘Westerman, Adam’, in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme dl. 6 (Kampen 2006), p. 341v.

- ‘‘Vader’ Smytegelt in Workum... Warkums Erfskip verwierf unieke uitgave’, in: Friso, 8 augustus 2006, p. 7. Idem in: Documentatieblad Nadere Reformatie 31 (2007) nr. 1, p. 88-93. Idem in: Fryslân 13 (2007) nr. 4, p. 4-7.

- ‘Twents kerstlied in Friesland en daarbuiten’, in: Jaarboek Twente 2008 (Hengelo 2007), p. 70-80. Idem ‘Middeleeuws kerstlied handhaafde zich in reformatorische kring’, in: Protestants Nederland 73 (2007) nr. 10, p. 3-8. Idem in: Gezamenlijk Kerkblad 90 (2007) nr. 4609, p. 7. Idem ‘’Een Kindeleyn soo lobentlijck’ trotseert de eeuwen’, in: Muziek & liturgie 77 (2008) nr. 9, p. 37-42. Idem in: Fryslân 14 (2008) nr. 4, p. 12-16.

- G. Twijnstra en J.D.Th. Wassenaar, ‘een aardig landstadje’. Workum in historische reisbeschrijvingen (Workum 2007), 67 p.

- ‘Lucas 10: 33’, in: Postille 2008-2009 (Zoetermeer 2008), p. 270-275.

- ‘Wie zouden zich in hun graf omdraaien…? Het echtpaar Adius-van Unckel’, in: Friso, 18 november 2008, p. 9.

- ‘Twents paaslied ‘Christus is opgestanden’ trotseert de eeuwen’, in: Jaarboek Twente 2010 (Hengelo 2009), p. 24-37, idem in Muziek & Liturgie 79 (2010) nr. 2, p. 32-37.

- ‘Workumer stadsbestuurder schaft kerst- en paasliederen af! 14 april 1775’, in: Nieuwsbrief Warkums Erfskip 18 (2010) nr. 19, p. 2-5. Idem ‘14 april 1775: Workumer stadsbestuurder schaft kerst- en paasliederen af!’, in: Publica-ties van de Friese Kerkhistorische Vereniging Folk en Tsjerke Band 5, p. 8-15. Idem in: EREdienst 37 (2010) nr. 6, p. 3-6.

- ‘Palma sub pondere crescit’, in: HW-Confessioneel 122 (2010) nr. 9, p. 8v.. idem in Gezamenlijk Kerkblad 93 (2010) nr. 4711, p. 8.