(S)preekbeurten

1. Zie voor vrije data voor preekbeurten: www.beschikbaarheidskalender.nl

 

2. De afgelopen jaren heb ik lezingen gehouden over de volgende onderwerpen:

 • … omdat wij uit Overijssel zijn… Gedichten van Guillaume van der Graft/Willem Barnard, J.W. Schulte Nordholt en Ad den Besten over volkskarakter en geloofsbeleving in het land der Saksen

 • Calvijn en de vreemdelingschap. Het christelijke leven in het licht van de eeuwigheid

 • De classicale vergadering: de grondvergadering van de Protestantse Kerk in Nederland omstreden

 • De machteloosheid van de kerkvisitatie: in de spanning tussen opzicht/tucht en pastoraat/gemeenteopbouw.

 • O. Noordmans over de kerk als moeder

 • Preken in de streektaal: mogelijkheden en moeilijkheden.

 • Een sprekende kerk in een mondige wereld: een omstreden kwestie

 • Het lijden van Jezus in middeleeuwse passievoorstellingen

 • De verzoening ter discussie

 • Leven in ver-antwoord-elijkheid

 • Doopleden aan het Heilig Avondmaal?

Als u mij voor een spreekbeurt wilt uitnodigen, kunt u uit de genoemde onderwerpen kiezen.